Mae ffabrig fflîs yn ddeunydd poblogaidd a ddefnyddir i wneud dillad, ategolion a blancedi.Prif swyddogaeth ffabrig cnu yw cadw'n gynnes heb fod yn swmpus.

Mae'n ddewis gwych ar gyfer dillad awyr agored tywydd oer gan ei fod yn cadw'r corff yn gynnes heb gyfyngu ar symudiad.Mae'r ffabrig cnu yn gallu anadlu, sy'n golygu ei fod yn helpu i gau lleithder i ffwrdd o'ch corff, gan eich cadw'n sych ac yn gyfforddus yn ystod eich gweithgaredd.Mae ei natur ysgafn yn ei gwneud hi'n hawdd ei wisgo a'i gariocnu pegynol wedi'i argraffu,ffabrig sherpa Jacquard,ffabrig cnu pegynol lliw solet,ffabrig cnu tedi.

Mae ei amlochredd yn ei gwneud yn addas ar gyfer ystod eang o gymwysiadau o ddillad awyr agored i flancedi ac ategolion.Gyda gofal priodol, gall dillad gwlân bara am flynyddoedd lawer a pharhau i ddarparu cynhesrwydd a chysur.

Mae cynnal a chadw ffabrigau cnu yn syml ac yn hawdd.Yn wahanol i ffabrigau eraill sydd angen sychlanhau neu ofal arbennig, gellir golchi cnu pegynol gartref.Gallwch chi ei olchi'n hawdd trwy'r peiriant golchi, ac mae'n sychu'n gyflym i'w ddefnyddio bob dydd.
123456Nesaf >>> Tudalen 1/8