Beth yw cragen feddal?

Mae cragen feddal yn fath o ddillad swyddogaethol awyr agored a all fod yn atal y gwynt, ychydig yn ddiddos, yn atal crafu, yn anadlu ac yn gynnes.

Bydd y gragen feddal yn teimlo'n fwy cyfforddus na'r gragen galed, mae'r perfformiad mwyaf sylfaenol yn dal i fod yn brawf gwynt, gall rhan fach o'r cynnyrch fod yn ddiddos, gall y rhan fwyaf fod yn wrth-sblash, ond bydd llawer iawn o law yn dal i gael ei chwarae drwyddo.

Mae ganddo'r nodweddion canlynol:

1. Deunydd meddal, symudiad rhydd a sŵn isel, cyffyrddiad mwy cyfforddus.

2. Mae dyluniad cragen meddal yn fwy cynnes, mae'r ffabrig yn drwchus, ac mae llawer o leinin yn felfed.

3. Mae gallu dal dŵr cragen feddal yn israddol i allu cragen galed, ac mae'r gallu anadl yn gryfach na gallu cragen galed.

4.Am ragor o fanylion, gallwch ei gael gan:4 ffordd ymestyn bondio cnu pegynol,argraffu ffabrig softshell dylunio.