Ffrangeg Terryffabrig yn gyffredinol drwchus, meddal, cyfforddus, yn enwedig swêd, fel arfer yn agos iawn at y croen, gwisgo gyfforddus iawn, ond hefyd yn ffasiynol, hael, achlysurol, mwy swyn hamdden, yn edrych yn ifanc, ieuenctid, egnïol, casgliad o chwaraeon a hamdden ffasiwn elfennau , yn lân ac yn daclus, ond hefyd yn fain iawn.

Cysur yw'r dewis cyntaf yn nhymor y gwanwyn a'r hydref.Ityn gyffredinol eang a chyfforddus.Nawr y fersiwn llac rhy fawr o hwdi yw'r dewis cyntaf i bawb.

Ffasiwn: Hwyyn steilus ac yn ymarferol.Gyda'i gyfuniad o gysur a ffasiwn,terry Ffrengigwedi dod yn wisg i athletwyr o bob oed.

Personoliaeth: Mae'r dyluniad graffiti yn dangos y personoliaeth ifanc.Gwisgo cyfforddus yw'r offer gorau ar gyfer chwaraeon hamdden.

Ityn hawdd i'w gwisgo gyda sweatpants, jîns, neu sgert ar gyfer synnwyr ffasiwn hamddenol.

Mae'n hawdd chwysu yn ystod ymarfer corff.Os nad oes unrhyw ddillad clos a all amsugno chwys yn hawdd, bydd yr aer oer yn chwythu'n uniongyrchol ar y croen gyda'r ystod o ymarfer corff.